Använd mikrokristallinsk cellulosa om du vill ha tabletter av hög kvalitet

Tabletterna måste ju hålla vissa krav. Det är inte bara innehållet som spelar roll. Se till att använda klibbmedel vid tillverkning. Klibbmedel i tabletter håller ihop tabletten. Man gör oftast tabletter av mikrokristallinsk cellulosa.

mikrokristallin

Mikrokristallinsk cellulosa är naturligt

Cellulosa är polymer och finns i plantornas fibrer Det är ett olösligt material. Den intramolekylära strukturen är avgörande för det. Det går att modifiera cellulosa med hjälp av hydrolys. Då får man mikrokristallinsk cellulosa som är en form av cellulosa.

mikrokristallinsk cellulosa är mycket användbar då man gör tabletter med press eller slag. Om man ska dosera så kan man försöka att hålla sig till 20 %. Det fina med det hela är att cellulosa fungerar som bindande och som diskintegrerande agent. Det vill säga att den också ser till att tabletten kan lösas upp när det behövs.

Fokusera på rätt användning

Klibbmedel i tabletter medför att rätt hantering är av största vikt. De får till exempel inte utsättas för fukt. Du kan köpa mikrokristallinisk cellulosa på allt-fraktfritt.seFörpackningen är dessutom återförslutningsbar. Om tabletterna blir fuktig kan de förstöras. Det är viktigt att använda klibbmedlet på rätt sätt men också att skydda det då tabletten är klar.

Dessa förpackningar håller

Tabletterna måste vara fräscha för patientens skull. Kanske är det en doktor eller sjuksköterska som tar fram tabletten men det ska inte vara svårt. Man kan köpa moderna förpackningar som är anpassade för dagens krav.

Mikrokristallinsk cellulosa som klibbmedel i tabletter måste behandlas rätt. Det finns flera sätt att lyckas. Ibland levereras tabletterna i burk. I de fallen måste burken vara tät.

Ingen tablett klarar allt. Det gäller i alla hänseenden. Om man bankar med en hammare på en tablettkarta så blir det smuligt. Men normal hantering ska inte vara något problem. Mindre tillverkare utför ofta tester av sina tabletter. Stor tillverkning har dyrare utrustning.

Tabletter i förpackning för en vecka

Vissa tabletter är tåligare än andra. mikrokristallin
Portionstabletter tas inte från kartan varje dag. De läggs i fack istället.

De tabletterna kräver oftast mikrokristallinsk cellulosa. På så vis håller tabletten längre.

Mikrokristallinsk cellulosa ger tabletter av hög kavlitet

Medicinska tabletter har ju sina krav att leva upp till. Det gäller alla aspekter av tabletten. När man tillverkar tabletten så använder man klibbmedel. Det är klibbmedel i tabletterNA som håller ihop den. När det kommer till tablettillverkning så är mikrokristallinsk cellulosa det vanligaste preparatet.

tablett

Mikrokristallinsk cellulosa är helt naturligt

Cellulosa är naturligt förekommande i plantor. Det håller alltid formen oavsett temperatur på vattnet. Det beror på att den har en mycket stark intramolekylär struktur. Man kan modifiera cellulosa. Då får man mikrokristallinsk cellulosa.

Om man vill göra tabletter med press så är mikrokristallinsk cellulosa särskilt effektiv. De finns dem som menar att 20 % dosering är lagom men faktum är att det inte finns någon övre gräns. Det som är så bra med den här formen av cellulosa är att den fungerar både som bindande och som diskintegrerande agent. På så sätt kan du lösa tabletten när du behöver det.

Rätt hantering av tabletter är nödvändig

Med detta klibbmedel i tabletter måste de hanteras rätt. De får inte bli fuktiga. Hos allt-fraktfritt.se hittar du bra pris på mikrokristallinisk cellulosa.Förpackningen är dessutom återförslutningsbar. Tabletterna kan förstöras om de blir fuktiga. Med ett bra klibbmedel så är du skyddad.

Förpackningar som håller

Medicinen måste vara fräsch när den levereras. Det måste vara enkelt att ta fram tabletterna. De flesta förpackningar är lätta att öppna idag.

Om du har mikrokristallinsk cellulosa som klibbmedel i tabletter måste du tänka på säkerheten. Det kan göras på flera sätt. I vissa förpackningar ligger tabletterna lösa. I de fallen måste burken vara tät.

Få tabletter kan stå emot allt. Detta oavsett hur väl den håller ihop. Tabletter blir ibland smuliga. Normal användning ska inte skada tabletterna. Små tillverkare brukar släppa en tablett i golvet och den skall hålla. Andra aktörer har andra sätt.

Tabletter för en vecka

Vissa tabletter är mer tåliga. filmdragerade tabletter
Om patienter har veckomedicinering kan de inte tas från kartan varje dag. Då kan de läggas i fack istället.

De tabletterna kräver oftast mikrokristallinsk cellulosa. På så vis håller tabletten längre.