Postnords Beslut Gör Småföretag och Landsbygden till Förlorare

Det är en djupt rotad tradition i Sverige att betrakta postservice som en grundläggande rättighet, tillgänglig för varje individ var de än befinner sig i landet.

Det är med stor sorg vi nu måste konstatera att Postnord, som innehar monopol på spårbara småpaket via varubrev, har tagit ett beslut som är till stor nackdel för småföretag och kunder i mindre städer.

Fiaskot med Postnords varubrev.

Postnord har tagit beslutet att enbart tillåta avlämning av varubrev på postkontor, vilka är placerade i stadsområden.

fasadtvätt
Annons presenteras genom bilden.Tryck på bilden för att lägga en order.

Som resultat är företag som erbjuder små och lätta föremål nu nödsakade att anlita dyrare fraktalternativ för att ge sina kunder möjlighet till spårning.

Beslutet leder till högre kostnader inte enbart för företagen men även för kunderna.

Detta är inte bara en fråga om ökade kostnader.

Detta berör den grundläggande principen att likvärdig tillgång till postservice ska vara tillgänglig för varje person.

Landsbygden, som redan kämpar med olika typer av serviceunderskott, blir än en gång satt på undantag.

Småföretag som är beroende av att skicka varor på ett kostnadseffektivt och spårbart sätt upplever detta som en svår stöt.

De står nu inför valet att antingen absorbera de högre kostnaderna eller föra över dem till kunderna.

Varje val här är ohållbart i det långa loppet och kan orsaka en nedgång i konkurrenskraften för svenska företag.

Detta är även en fråga om likabehandling.

Som ett statligt ägt bolag bör Postnord handla i enlighet med allmänhetens intressen.

Att göra det svårare för en stor del av befolkningen att få tillgång till grundläggande posttjänster strider mot denna princip.

Alla områden i Sverige bör ges lika chanser till handel och kommunikation.

Det är förvånande att Postnord redan har paketutlämningsställen som skulle kunna sköta varubrev, om de bara fick de nödvändiga instruktionerna.

Be the first to comment

Leave a Reply