Använd en ejektorflaska för att snabbare bli av med mossan

Det är bara i sagoböcker som mossan är vacker att se på, ja och så kanske djupt inne i skogen där den breder ut sig som ett mjukt täcke över sten och häll. Men i trädgården så blir man inte glad av att se den här grönbruna växten, och man behöver ett bra medel mot mossa samt en ejektorflaska för att bli av med den.

Mossa GTI eller Järnsulfat Turbo är två av de bästa mossmedlen på marknaden idag. Med medlet får gräset chans att leva igen. Med lite tålamod vinner du över mossan.

spridarramp

Så fungerar en ejektorflaska

Den sprider helt enkelt ut medlet. Man kopplar vattenslangen till dunken och kör. En vanlig spridarramp kan inte mäta sig med detta.

Med dunken sker blandningen automatiskt. När man väl är redo är det bara att börja behandla.

Man kan antingen kör med GTI eller Takrent.

GTI och Takrent Turbo kan användas på taket också. Här får man samma typ av ejektordunk och en Mossa GTI (utan järnsulfat som skulle färga taket) som är särskilt till för det som växer däruppe. Men då man ska behandla taket så jobbar man lite annorlunda.

Synlig mossa kan man skrapa bort först. Vattnet använder man sedan för att ta bort alla lösa bitar. Det kan fastna i rännan som man då får göra rent.

När taket har skrapats rent med skrapa så kan man behandla med Tak GTI som kommer att döda den mossa som fortfarande finns kvar. Man låter medlet verka.

En plan B tar längre tid. Använd rikligt av Bensaltensid eller Takrent Turbo. spridare gräsmatta Mossan regnar sedan bort om någon månad.

Du bör alltid spara ejektorflaskan och dunken. Då flaskan är ganska dyr så är det bättre att återvinna den. Det går utmärkt att göra egna järnsulfat sen. 15 kg kostar mindre än Mossa GTI. Till ditt tak så kan du använda Fulstopp.

Ejektorflaskor kan du köpa på nätet.

Köp hos allt-fraktfritt.seDe säljer bensaltensid och mycket annat. Det är gratis frakt.De säljer också egna produkter.

Då är billigare för man beställer direkt från tillverkaren. Det håller en helt annan kvalitet. Det kan hända att blandningen blir fel på grund av vattentrycket. Om man har starkare blandning så funkar det ändå.

Gör det själv eller få professionell hjälp

Man ska kunna gör jobbet själv med en ejektorflaska. Att behandla ett tak kan ta några timmar och det är klart att man måste se till att ha nödvändig skyddsutrustning som skyddsglasögon, handskar och bra skor. Takmedlen är väldigt starka.

Man kan ju även få hjälp av familj och vänner men ibland kan det vara enklare att göra allt själv. Det går ju också att hyra in professionell hjälp men då kommer det att kosta bra mycket mer än när man själv köper mossa GTI och tar hand om spridningen på egen hand.

Allt avgörs av hur stor budget man har. Mossan måste ju bort.